Økologisk landbrug

Lystgården som tidligere var en kongsgård, lå oprindeligt i Bovense by, men efter at gården brændte for anden gang, valgte den forhenværende ejer, i 1939, at flytte bygningerne ud til sin jord i udkanten af byen, hvor vi nu er anden generation på ejendommen siden 1989.

I 1990 blev jorden omlagt til økologisk produktion, og vi har gennem tiden produceret alle slags fødevarer. Nu er jorden plantet til med frugttræer og buske, bla. Æbler, Hyld og Aronia.Lystgården er Øko-mærket efter både Danske & Europæiske standarder.


Bedriften har modtaget Økologisk Arealtilskud til at omlægge og drive bedriftens landbrugsarealer økologisk.
Formålet med tilskuddet er at øge det økologiske areal i Danmark og derved opnå en række fordele for miljøet og biodiversitet.
Tilskuddet har medført, at bedriften har været i stand til at opretholde en økologisk jordbrugsproduktion på bedriftens landbrugsarealer og sælge økologisk producerede fødevarer.

Lystgården
Lystvej 6, Bovense
5800 Nyborg
telefon: 65 36 11 88
mobil: 60 48 84 24

Bedriften har modtaget Økologisk Arealtilskud til at omlægge og drive bedriftens landbrugsarealer økologisk.